19 marca 2018 8:20

Naczelny Rabin Polski, będzie mocno reagował na antypolskie zarzuty wśród Żydów

Naczelny Rabin Polski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, schudrich, episkopat
twitter

Będziemy wypowiadać się przeciwko antypolskim zarzutom wśród Żydów - napisał Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, w liście do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Poslki abp. Stanisława Gądeckiego. Schudrich zaznaczył także, że docenia komunikat episkopatu o potępieniu antysemityzmu.

W liście podpisanym przez rabina Schudricha i przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Lesława Piszewskiego, odniesiono się do komunikatu wydanego na zakończenie 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w środę zakończyło się w Warszawie.

Biskupi podkreślili w nim "konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku"oraz przypomnieli, że wszelkie formy antysemityzmu są całkowicie sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego.

W liście środowisk żydowskich, ich przedstawiciele zaznaczyli, że doceniają komunikat z ostatniego spotkania Episkopatu, który mówi o konieczności kontynuowania dialogu i potępienia wszelkich form antysemityzmu.

- Jesteśmy przekonani, że biskupi rozumieją również, jak wielce istotne jest zwalczanie wszelkiego antysemityzmu, nawet wówczas, gdy zdarza się to wśród duchowieństwa, kiedy jest to sprawą niezwykle trudną. Podobnie my, rabini, będziemy nadal wypowiadać się przeciwko antypolskim zarzutom wśród Żydów - podkreślili autorzy listu.

- Z niecierpliwością czekamy na dalsze pogłębianie naszej przyjaźni oraz krzewienie braterstwa i szacunku dla wszystkich dzieci Bożych w całej Polsce – czytamy w zakończeniu listu podpisanego przez rabinów.

 

 

PRepiskopat.pl

OSTATNIENajnowsze

6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca
Na kilkanaście dni przed XXII Spotkaniem Młodych LEDNICA 2000 zdradzamy jeden z najciekawszych punktów programu.


DołączProgramy